Uvjeti korištenja web stranice

  1. Općenito

Članak 1

O Općim uvjetima

Sadržaj Općih uvjeta korištenja virtualniuredi.com odnosi se na sve oblike korištenja sadržaja i usluga na web stranicama virtualniuredi.com te predstavlja pravno valjan i obvezujući ugovor između upravitelja i korisnika web stranice virtualniuredi.com. Vlasnik web mjesta Virtual office services d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta korištenja virtualniuredi.com bez prethodne najave korisnicima.

Članak 2

Upotrebljeni izrazi

Web stranica za izgradnju informacija virtualniuredi.com u vlasništvu tvrtke Virtual office services d.o.o.  u nastavku WEB STRANICA. Virtualniuredi.com je vlasnik, programer i operator web stranice virtualniuredi.com Virtual office services d.o.o. u daljnjem tekstu: ADMINISTRATOR. Skrbnik je i UPRAVLJAČ OSOBNIH PODATAKA. Web stranica  namijenjena je posjetiteljima – poduzetnicima. To su pojedinci, tvrtke ili institucije kojima je potreban virtualni ured, u daljnjem tekstu: KORISNICI. Osobne i tehničke informacije koje korisnici šalju na mreži radi dobivanja ponude za virtualni ured su UPITI.

 

Članak 3

Težeći točnosti informacija

Administrator nastoji osigurati da su informacije točne i ažurne na svim dijelovima web stranice. Ako se ustanovi netočnost informacija, Administrator pokazuje spremnost da ispravi pogreške na razumnom upozorenju od strane korisnika ili izvođača. Administrator će odgovoriti u roku od 7 radnih dana od primitka pismenog upozorenja.

Članak 4

Ograničenje odgovornosti

Web stranica nastojat će osigurati neometan i nesmetan rad web stranice, ažurnost i točnost sadržaja i obnovu web mjesta u slučaju kvara. Korisnici sadržaja na web mjestu koriste na vlastiti rizik. Web stranica nije odgovorna za štetu koja može nastati na hardveru, softveru ili drugoj opremi korisnika kao rezultat korištenja web stranice. Korisnik mora osigurati odgovarajuću zaštitu opreme (antivirus, itd.) Od pristupa i upotrebe web mjesta. Web stranica može koristiti veze na web mjestu do drugih web stranica koje nisu pod kontrolom tvrtke. Web stranica nije odgovorna za informacije i ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije i materijale i ostale sadržaje dostupne na web stranicama trećih strana. Korisnicima se savjetuje da pažljivo pročitaju Uvjete korištenja i Izjavu o privatnosti na svim web stranicama trećih strana prije upotrebe takve web stranice ili prije objavljivanja ili dijeljenja njihovih osobnih ili drugih podataka putem njih.

 

Članak 5

autorsko pravo

Autorska prava za sav sadržaj i pozive vlasništvo su administratora, stoga je njihovo reproduciranje ili upotreba na drugim web lokacijama zabranjena u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima (ZASP), osim za sadržaj kreiran od strane ugovornih partnera ili oglašivača, ovisno o istim odredbama ZASP-a. Sadržaj i podaci na web mjestu namijenjeni su osobnoj, nekomercijalnoj upotrebi korisnika i ne smiju se preuzimati, kopirati, mijenjati ili distribuirati u komercijalnu upotrebu, s izuzetkom sadržaja koji je posebno namijenjen preuzimanju i izričito određen za tu svrhu. Korisnik može ispisivati ​​ili objavljivati ​​na društvenim mrežama samo dijelove web mjesta namijenjene osobnoj uporabi. Sadržaj web stranice tj. tekstovi, slike, grafike, oblici su autorska prava tvrtke Web stranice i ne smiju se reproducirati, obrađivati, distribuirati, bez obzira na sredinu ili teritorij web lokacija i proizvodi u njenom portfelju zaštićeni su pravima intelektualnog vlasništva, uporaba tih prava bez prethodnog izričitog dopuštenja tvrtke je zabranjena. Sadržaj mrežnog profila svakog izvođaća i sva njegova intelektualna svojina njegovo su vlasništvo. Sadržaj i intelektualno vlasništvo izvođača objavljuju se isključivo uz usmeni ili pismeni pristanak izvođača. Na zahtjev izvođača, bilo pismeno ili usmeno, administrator će odmah povući intelektualno vlasništvo ili izbrisati profil izvođača. Sav sadržaj profila zaštićen autorskim pravima, a posebno slike referenci i opisi, izvođać može urediti sam ili uz pomoć administratora.

 

 

2. Zaštita osobnih podataka

 

Članak 6

 

Općenito o Pravilima o privatnosti web stranica

Ovim Pravilima o privatnosti web stranica utvrđuje prava i obveze korisnika web mjesta, a važno je da web mjesto poštuje i štiti sve osobne podatke o korisnicima u skladu s primjenjivim zakonom i slaže se da se svi osobni podaci dobiveni putem ili korištenjem web stranice pažljivo čuvaju i koriste isključivo u svrhu za koju su pružene. Pravila o privatnosti dio su Uvjeta korištenja, a web stranica zadržava pravo da je promijeni u bilo kojem trenutku. Korisnika vezžu Pravila i Zakon koji je na snazi ​​u vrijeme posjeta ili korištenja web stranice.

Članak 7

Pridržavanje zakona i propisa

Administrator web stranice obvezuje se poštivati ​​Zakon o zaštiti osobnih podataka i štititi prava pojedinaca kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka.

 

Članak 8

Obrada osobnih podataka putem web stranice

Web stranica koja pruža uslugu virtualnog ureda pruža sljedeće usluge obrade osobnih podataka:

– obrada i dopunjavanje upita dodatnim tehničkim informacijama na zahtjev,

– telefonski razgovori s korisnicima,

– određivanje ozbiljnosti korisnika,

– priprema ponuda

 

Članak 9

Prijenos podataka i obavijesti o upitima

Administrator će korisniku pružiti sljedeće podatke u svrhu prethodnog članka na web mjestu i putem e-maila:

– ime, prezime,

– telefonski broj

– adresa e-pošte,

– podaci tvrtke

 

Članak 10

Zaštita podataka

Administrator se posebno obvezuje da:

– 1. postupati s osobnim podacima koji su primljeni u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i zakona kojim se postavljaju standardi zaštite osobnih podataka na način koji osigurava odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere sigurnosti za sigurno stjecanje, obradu i prijenos osobnih podataka;

– 2. osigurati da je ovlašteni za obradu osobnih podataka koji su predmet ovog Ugovora, tijekom cijele obrade podataka, pa čak i nakon prestanka obrade, dužan  štititi povjerljivost podataka;

– 3. osigurati praćenje sigurnosti osobnih podataka i, u slučaju utvrđenih razloga povećanog rizika za sigurnost osobnih podataka, ili u slučaju povrede odmah poduzeti sve potrebne mjere za uklanjanje ili minimiziranje nastalih rizika;

– 4. u slučaju kršenja sigurnosti osobnih podataka (npr. Uništenje podataka, upad informacijskog sustava ili prostora administratora, neovlašteni pristup itd.) poduzeti sve moguće mjere odmah ili što je prije moguće, a najkasnije u roku od dva dana zaustaviti kršenje i otkloniti štetne posljedice.

Kako bi se spriječio neovlašteni pristup ili otkrivanje dobivenih podataka, kako bi se održala točnost osobnih podataka i osigurala njihova ispravna uporaba, web mjesto koristi odgovarajuće tehničke i organizacijske postupke za zaštitu podataka koje prikuplja, ali mogu se nenamjerno zloupotrijebiti. Kako internetska stranica tvrtke koristi i povezuje na određene veze na vanjske web stranice trećih strana koje nisu izravno povezane s tvrtkom, web stranica ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim web mjestima i savjetuje korisnika da pročita pravila o privatnosti na tim stranicama.

 

Članak 11

Odgovornost za vjerodostojnost osobnih podataka

Odgovornost za vjerodostojnost osobnih podataka i kontaktnih podataka snosi korisnik. Korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati dozvolu za obradu osobnih podataka. Istovremeno, korisnik potvrđuje da je bio svjestan činjenice da svaki pojedinac ima pravo na pristup, prepisivanje, kopiranje, dopunjavanje, ispravljanje, blokiranje i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega (u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka) – osim ako je to pravo ograničeno važećim pravilima. u ovom slučaju web stranica će učiniti sve što je potrebno kako bi se ovaj zahtjev odmah ispunio. Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Pravilima o privatnosti, može kontaktirati info@virtualniuredi.com.

 

Članak 12

Evidencija neosobnih podataka i kolačića

Kad god korisnik pristupi web mjestu, automatski se bilježe opći, neosobni podaci (korisnici tražilice, broj posjeta, prosječno vrijeme posjećivanja web stranice, posjećene stranice) avtomatski bilježe (ne kao dio aplikacije). Ove podatke web stranica koristi za mjerenje atraktivnosti naše web stranice i poboljšanje njezinog sadržaja i upotrebljivosti. Podaci ne podliježu daljnjem razmatranju i ne pružaju se trećoj strani.

 

Članak 13

Pohrana podataka

Osobni podatci ohranjuju se onoliko vremena koliko je potrebno da korisnik postigne svrhu za koju je informacije pružio. Svrha zadržavanja podataka je uspješna realizacija potražnje i pružanje pristupa informacijama o dobavljačima i potražnji, čak i kad su već ispunjene, u svrhu revizije ili u svrhu povrata potražnje. Na zahtjev kupca, osobni podaci kontrolora mogu biti anonimni ili potpuno izbrisani, ali u ovom slučaju to ne može pružiti isto korisničko iskustvo.

 

III. Korištenje web stranice za korisnike

 

Članak 14

Podnošenje i ispunjavanje potražnje

Korisnici mogu koristiti web mjesto za podnošenje zahtjeva. Prilikom podnošenja zahtjeva korisnik mora pristati na opće uvjete korištenja i politiku privatnosti. Kad korisnik ispuni obrazac za upit, e-mailom dobiva ponudu za odabranu uslugu. Ako korisnik ne dostavi kompletne podatke u internetskom obrascu za upit, posebno e-mailu, administrator će tražiti od korisnika da jih dostavi. Ako ne primi podatke u roku jednog radnog dana, administrator se ne odnosi na zahtjev. Ako na temelju prošlog iskustva administrator utvrdi da je korisnik prekršio Opće uvjete i odredbe virtualniuredi.com, može odlučiti da ne odgovori na zahtjev.

Administrator se obvezuje zaštititi sve osobne podatke, uključujući kontaktne podatke, e-mail adrese i telefonske brojeve, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1).

 

VII. drugo

 

Članak 15

Promjena općih uvjeta

Administrator zadržava pravo izvršiti bilo kakve promjene, u cijelosti ili djelomično, bilo kojeg dijela Općih uvjeta, o čemu se korisnici moraju unaprijed obavijestiti na Web mjestu. Promjene su na snazi od trenutka objavljivanja na web mjestu. Administrator se slaže da će primjenjivi uvjeti uvijek biti lako dostupni na web mjestu.

 

Članak 16

Nadležnost za sporove

U Zagrebu je sklopljen ugovor o prihvaćanju ovih Općih uvjeta. Svi sporovi koji proizlaze iz korištenja Usluga web stranica, ovih Općih uvjeta uređuje se isključivo zakonom Republike Hrvatske.

Sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora rješavat će se međusobnim dogovorom stranaka koje su uključene. U suprotnom, svaka strana može pokrenuti spor pred nadležnim sudom u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 09.09.2019.

 

Opći uvjeti vrijede do opoziva ili do značajne promjene.

Mag. Gregor Borosak, direktor

Virtual office services d.o.o.

Pijavišće 17g, Zagreb

OIB: 49277908623